UNIVERSITY

 1. 08Oct
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 34 

  1. 머리말, 선교 현지에 가장 절실한 것

 2. 04Sep
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 95 

  2. 유유미션, 비영리 선교단체

 3. 04Sep
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 108 

  3. 신학강의 공급 플랫폼

 4. 04Sep
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 85 

  4. 영혼선점선교, 세계복음화

 5. 04Sep
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 81 

  5. 촉매적 기술혁신, 대량 방식

 6. 04Sep
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 60 

  6. 유비쿼터스 왕국, 신세계

 7. 25Aug
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 91 

  7. 중국어, 영어, 스페인어

 8. 13Aug
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 103 

  8. 신학교, 대학교. 고등학교

 9. 04Aug
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 77 

  9. 모바일, 유에스비, 앱

 10. 31Jul
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 76 

  10. 글로벌 캠퍼스 - 잠 자는 시간에도 진행되는 신학강의

 11. 31Jul
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 69 

  11. 학위, 학제

 12. 31Jul
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 80 

  12. 브레드대학교 설립

 13. 31Jul
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 86 

  13. 목회자 연장교육, 목사 재교육

 14. 25Jul
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 61 

  14. 진리에 목숨 건 젊은이들

 15. 10Mar
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 70 

  15. 직접 선교, 사도적 직무

 16. 10Mar
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 87 

  16. 창의적 개혁신학 전통

 17. 18Feb
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 78 

  17. 신학교 설립운동, 100세 시대

 18. 16Feb
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 145 

  18. 자비량 목회, 기술교육

 19. 16Feb
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 107 

  19. 강의 무상공급

 20. 03Feb
  by BREADTV
  by BREADTV
  Views 88 

  20. 후원, 재정 투명성

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1